Діє на підставі:

Свідоцтва КВ 24167-14007ПР від 23.08.2019
Виданого Міністерством юстиції України
Газета видається з 2012 року
ISSN 2307-1524

Адреса редакції:

49094, м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, 38.
тел. (056) 374-22-97
glavred@eurotime.info

Видавець: приватний підприємець

Свідоцтво видавця:
ДК № 7644 від 04.08.2022, р.